Privacyverklaring

Privacyverklaring:

Dana’s Dierenshop en zijn overige handelsnamen vinden uw privacy belangrijk. Daarom verwerken wij uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met de verzamelde gegevens en stellen deze nooit voor commerciële doeleinden beschikbaar aan derden.
Indien u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u ons een berichtje sturen via info@danas-dierenshop.nl . Wij zullen binnen twee werkdagen reageren.

Doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit houd in dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.
-    Het afhandelen van uw betaling.
-    Producten bij u (laten) afleveren
-    U bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren

Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.
Indien u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om, anders dan op uw verzoek, op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor- en achternaam
Adres (straat, huisnummer, postcode en plaats)
E-mailadres

telefoonnummer
Bankgegevens
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld als toevoeging op een bestelling op onze website, in correspondentie en telefonisch.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan onderzoek
In voorkomende gevallen kan Dana’s Dierenshop op grond van een wettelijke verplichting worden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar zullen wij ons binnen de mogelijkheden van de Nederlandse wet daartegen verzetten.

Bewaartermijn
Dana’s Dierenshop bewaart uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons kenbaar maakt (schriftelijk, per @-mail of telefonische), verwijderen wij uw gegevens uit onze systemen.
Op grond van wettelijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Op dit moment (April 2022) is de wettelijke bewaartermijn 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hondentotaal deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele boekhoudkundige en wettelijke verplichtingen. De bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, hebben minimaal een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Voorbeelden van deze derden zijn mijnwebsinkel.nl voor onze webwinkel software, Mollie en PayPall voor onze geautomatiseerde betalingsafhandeling en MyParcel (onderdeel van PostNL) voor de bezorging van uw bestellingen.
Dana’s Dierenshop blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Wilt u gebruik maken van dat recht of heeft u andere vragen en/of opmerkingen over uw gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@danas-dierenshop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Schrijf tevens diagonaal de naam van onze webshop (Dana’s Dierenshop) in het kopie zodat het duidelijk is dat dit specifieke kopie speciaal voor ons bedoeld is. Dit ter bescherming van uw privacygegevens.
Wij zullen binnen twee werkdagen contact met u opnemen om uw verzoek te bevestigen en zo spoedig mogelijk, zijnde in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek te reageren.

U hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via onderstaande link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

© 2021 - 2024 Dana's Dierenshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel